Umělecko-průmyslové museum obchodní a živnostenské komory v Praze

obec: Praha