Osvětová beseda

obec: Javornice (Rychov nad Kněžnou)