Farní kostel

termín, název výstavy
1978/06 - 1978/09   České umění na přelomu století,