Jednotný klub pracujících (JKP)

obec: Kaplice
adresa: Kostelní ul.