Galerie Ars 21

obec: Český Krumlov (Český Krumlov)
adresa: Latrán 149
e-mail: galeriears21@seznam.cz
www: www.ars21.cz

poznámka:
korespondenční adresa: Aneta Soukupová, Frýdlantská 1297/ 4, Praha 8, 182 00
-
Galerie ARS 21 je zpravována občanským sdružením ARS 21. Občanské sdružení vzniklo na základě bohatých zkušeností zakládajících členek sdružení.
Všechny politické strany od roku 1989 a všechny vlády existující od sametové revoluce zanedbávají kulturu jako takovou. Jsou podporována divadla, hudební tělesa, festivaly, film, ale výtvarné umění je opomíjeno a stojí naprosto na vedlejší koleji. Žádný ministr kultury neměl podporu výtvarného umění jako prioritu.
Současné výtvarné umění zmírá na úbytě, tedy na nedostatek finančních prostředků. Jeho výuka na školách prakticky neexistuje. Objeví-li se zmínka o prvorepublikových tvůrcích, je pouze marginální, o protektorátních aktivitách výtvarných spolků, i jednotlivých umělců prakticky neexistuje. O tvůrcích ze Sudet a Egerlandu jakoby se slehla zem. Za dvacet let první republiky vznikala v tomto prostoru kvalitní díla moderních umělců.
Současné výtvarné umění není vyučováno na školách vůbec, jeho propagace a seznámení společnosti neexistuje. Státní instituce se chovají jako by neexistovalo a nebylo vůbec důležité, proto považujeme za důležité tuto mezeru zaplnit multimediálními výukovými programy.
Naším ne méně důležitým cílem je kvalitní přes hraniční spolupráce se sousedními státy na principu jakýchsi uměleckých euroregiónů.
Chceme a považujeme za nutné propagovat a podporovat současné moderní umění na platformě OS (občanského sdružení), podporou výstav, virtuálních galerií, workshopů, sympozií a artotéky. Dostat do občanské společnosti povědomí o důležitosti výtvarného umění jak ve veřejném prostoru, veřejných stavbách školách, tak v soukromých a developerských projektech. Kultivace veřejného prostoru vede ke kultivaci a zjemnění společnosti jako celku. V budoucnu by cílem OS – ARS 21 bylo založení nadace na podporu umělců v sociální tísni, aby mohli plnohodnotně žít a tvořit a nepřipadali si jako vyhnanci ve vlastní zemi.
ars21.cz