Divadlo Dada

rok vzniku: 1927
rok zániku: 1929
obec: Praha

poznámka:
V březnu 1927 došlo v Osvobozeném divadle (sídlilo v Umělecké besedě na Malé Straně) k roztržce ve skupině a k rozdělení souboru na dvě části. Po sporech s Jindřichem Honzlem odešel Jiří Frejka s Burianem, bratry Emanem a Josefem Trojanovými, Lolou Skrbkovou a Hugem Sklípkou a založili divadlo Dada.