Drukarnia im. Rewolucji Październikowej

rok vzniku: 1950
obec: Varšava (Warszawa)