Osvetové ústredie pri Ministerstve školstva a národnej osvety

obec: Bratislava (Bratislava)
adresa: _