Maloofsetové středisko Mladé fronty

obec: Praha
adresa: Kalininova 42