mährisch-schlesische Gesellschaft zur Beförderung der Ackerbau-, Natur- und Landeskunde (Moravsko-slezská společnost pro povznesení orby, přírodopisu a vlastivědy), zkráceně Hospodářská společnost

heslo:

V r. 1769 vznikla tzv. Agricultur Societät (Společnst pro orbu) jako předchůdkyně tzv. Hospodářské společnosti. R. 1780 v Brně ustavena Mährische Gesellschaft der Natur- und Vaterlandskunde (Moravská společnost pro přírodopis a vlastivědu). Této soukromé společnosti přírodovědců a mineralogů předsedal hrabě Jan Nepomuk Mitrovský z Němyšle. R. 1800 vznikl spolek Soukromá společnost spojených přátel k zvelebení známosti přírody a vlasti.  V ní se spojily původně samostané Mährische Gesellschaft der Natur- und Vaterlandskunde a Mährische Gesellschaft der Freunde der Natur- und Vaterlandskunde. Na nátlak vídeňských vládních kruhů se uvedený spolek připojil r. 1806 k zmíněné tzv. Hopodářské společnosti. R. 1811 připojena Hospodářská společnost slezská, ustavená r. 1770. Tím vznikla Mährisch-schlesische Gesellscaft zur Beförderung der Ackerbau- Natur- und Landeskunde (Moravsko-slezská společnost pro povznesení orby, přírodopisu a vlastivědy). V l. 1816-1818 úsilí založit spolkové muzeum kulminovalo vznikem Františkova muzea, jehož činnost schválil tehdejší panovník, císař František I. R. 1814 založena sekce pro chov ovcí. R. 1816 ustaven pomologický spolke, nahrazený r. 1850 zahradnickou sekcí. 1850 vytvořeny sekce meteorologická a historicko-statistická. R. 1851 ustavena sekce lesnická. Sekce včelařská založena r. 1854. R. 1857 ustavena sekce přírodovědecká. Uvedená společnost byla aktivní i v publikační činnosti. Od r. 1787 vydávány tzv. lidové hospodářské kalendáře (Landwirtschaftskalender)  Od r. 1814 vydávány tzv. velké kalendáře pod názvem Oekonomischer Kalender für landwirte, později jako Landwirtschaftskalender a též malý český a německý kalendář (Wohlfeiler Bauernkalender, později jako Kleiner Landwirtschaftskalender). Od r. 1821 vydávány Mitteilungen der k. k. mähr.-schles. Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde. Sekce historicko-statistická pro vedením Christiana dˇElverta vydávala od r. 1850 měsíčník Notizenblatt jako přílohu k Mitteilungen der k. k. mähr.-schles. Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde a též Schriften der historisch-statistischen Section...Od r. 1900 Františkovo muzeum spravovaly zemském orgány. Uvedená společnost se reorganizovala v česko-německou Moravskou musejní společnost, aktivní až do r. 1951. R. 1897 se historicko-statistická sekce přeměnila na Deutsches Verein für Geschichte Mährens und Schlesiens (Německý spolek pro dějiny Moravy a Slezska a vydávala svůj Zeitschrift des Deutsche Vereines für Geschichte Mährens und Schlesiens. Činnost ukončena až r. 1945.