Občanské sdružení pro podporu činnosti divadla Orfeus

termín, název výstavy, místo konání
1997/02/04 - 1997/03/04   Pavla Aubrechtová: Obrazy, Praha
1998/01/07   10. přátelské setkání u příležitosti zavěšení obrazů pana Vladimíra Gebauera, Praha
1998/01/07 -1998/02/03   Vladimír Gebauer: Obrazy, Praha
1998/03/06   Literární večer z veršů, anekdot a průpovídek Carla Sandburga, Praha
1998/03/06 - 1998/04/04   Vojtěch Adamec: Obrazy, Praha