Okénko do dílny umělcovy, dvouměsíčník pro výtvarné umění

rok vzniku: 1940
rok zániku: 1948