Host, časopis - Měsíčník literární skupiny

rok vzniku: 1921
rok zániku: 1929
obec: Přerov (Přerov)