Dialog, časopis

rok vzniku: 1968
rok zániku: 1969
obec: Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)

poznámka:
kulturně politický měsíčník