Mestské kulturné stredisko - Výstavná sieň Stará lekáreň

obec: Piešťany (Piešťany)
adresa: _