Osvětová beseda a museum města Trutnova

termín, název výstavy, místo konání
1952/06/06 - 1952/08/03   Václav Lacina: Obrazy, Trutnov (Trutnov)