Umělecká dílna Václava Levého v Praze

osoba, narození
Myslbek Josef, 20. 6. 1848