Mährischer Kunstverein (Moravský umělecký spolek)

rok vzniku: 1882
obec: Brno (Brno-město)
adresa: _

heslo:

Mährischer Kunstverein (Moravský umělecký spolek)


  Pro zachování umění, jeho rozkvět, pro účely vzdělávání, společenský život, pro pěstování luxusu se v různých městech Evropy ustavovaly umělecké spolky. Brno dosti dlouho závistivě hledělo na Prahu, kde již r. 1796 se ustavila Společnost vlasteneckých přátel umění, jež záhy otevřela své umělecké sbírky veřejnosti a r. 1800 stála u založení Akademie výtvarných umění. Nelákal jen příklad Prahy. Roku 1823 se ustavil Umělecký spolek v bavorské metropoli. Po Mnichovu následovala založení Uměleckého spolku v Berlíně, Lipsku, Wroclawi, Halberstadtu, Düsseldorfu, Frankfurtu nad Mohanem, Kolíně nad Rýnem, Vídni, Královci-Königsbergu a dalších měst střední Evropy.  V Brně se nově ustavila v l. 1811 a 1817 císařsko-královská moravsko-slezská Společnost pro podporu zemědělství, přírodoznalství a vlastivědy. R. 1818 založeno Františkovo muzeum. Na zasedání vedení Františkova muzea dne 5. ledna 1829 přednesl Franz Braumüller, čelný představitel ředitelství civilních staveb na Moravě a v rakouském Slezsku návrh zřídit Umělecký spolek pro Františkovo muzeum. Jeho návrh byl okamžitě přijat. Již 13. února 1829 dekretem povoleno ustavit Umělecký spolek Františkova muzea. Avšak k vlastnímu ustavení Moravského uměleckého spolku dochází až zásluhou Christiana Friedricha d Elverta. Počátky jsou dány již r. 1871. Avšak teprve 14. 3. 1882 se koná ustavující shromáždění tohoto spolku. Prvním předsedou je zvolen Christian Friedrich d Elvert.