Historicko-vlastivědný kroužek ZK ROH Adamovských strojíren ADAST

termín, název výstavy
1963/12/08 - 1963/12/18   Výstava obrazů Vladimíra Svobody,