Galeria Kościelak

rok vzniku: 2006
obec: Vratislav (Wrocław)
adresa: Jatki 12-13, 50-111 Wrocław

poznámka:
Galeria Sztuki Współczesnej Elżbiety Kościelak / Galerie současného umění