Lidové nakladatelství v Praze, společnost s r. o.

obec: Praha
adresa: Jungmannova třída čís. 21, Praha II