Institut umění - Divadelní ústav

rok vzniku: 2005
obec: Praha
adresa: Celetná 17
PSČ: 110 00
tel.: 224809134
www: www.institutumeni.cz

poznámka:


heslo:

Institut umění (IU) byl založen k 1. lednu 2005 jako samostatné oddělení Divadelního ústavu. Od 10. dubna 2007 je součástí Institutu umění-Divadelního ústavu.   

Institut umění je informační, poradenské, vzdělávací a produkční centrum pro oblast umění, a to především pro obory divadla, hudby, tance, vizuálního umění a literatury.

Cíle

* přispívat k rozvoji a zvyšování celospolečenské prestiže umění

* podporovat výměnu informací a zkušeností mezi jednotlivými uměleckými obory

* poskytovat informační a poradenské služby pro státní a samosprávné orgány, veřejnoprávní a neziskové organizace a odbornou veřejnost

* podněcovat účast českých organizací i jednotlivců v mezinárodních projektech a sítích

* prezentovat a propagovat české umění v zahraničí

* věnovat se vzdělávání umělců a kulturních pracovníků, zejména v oblasti managementu

zdroj - www.institutumeni.cz