Loucký klášter

obec: Znojmo (Znojmo)
adresa: Loucká 29
PSČ: 671 81

poznámka:
Premonstrátský klášter založený roku 1190 knížetem Konrádem Ottem. Po staletí byl mohutný klášterní komplex významným centrem nejen kulturního života na jižní Moravě. Po několika ranách osudu v podobě ničivých válek přišla v roce 1784 rána definitivní – zrušení kláštera v rámci josefínských reforem. Do kláštera se na dlouhých 200 let nastěhovali vojáci, za jejichž pobytu komplex značně zchátral. V nedávné době získala část kláštera do pronájmu vinařská společnost Znovín, která se spolu s městem Znojmem snaží o postupné zvelebování významné památky.