Mestské kultúrne stredisko Gustáva Švéniho

obec: Prievidza (Prievidza)