DOX, sochařská terasa

termín, název výstavy
2010/01/11 -2010/04/05   Alena Kotzmannová: 193 m n.m.,
2011/06/30 - 2011/11/28   Aleš Veselý: Trvání a setrvání,