Osvěta, státní osvětové nakladatelství, n.p.

rok vzniku: 1951
rok zániku: 1953
obec: Praha
adresa: Stalinova 3