Okresní výbor Komunistické strany Československa pro Prahu 3 a 4

obec: Praha