Dômens Konstskola och Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs Universitet

obec: Göteborg (Gothenburg)