Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici

obec: Banská Bystrica (Banská Bystrica)