Galerie Albertovec

rok vzniku: 2007
rok zániku: 0
obec: Štěpánkovice
adresa: Albertovec 297
PSČ: 747 28
www: www.galeriealbertovec.cz

poznámka:
Albertovec, dříve nazývaný Hilvetihof založil kníže Eduard Maria Lichnovský v roce 1818. Byl významným hospodářským střediskem a centrálním sídlem správce panství, které zahrnovalo 28 rozsáhlých dvorů a usedlostí. Jeho plocha se rozprostírala na území jihovýchodního Pruska, dnešního Polska a Slezska od Hlučína po Ratiboř. Po roce 1945 se v Albertovci vystřídala národní správa, státní statek a šlechtitelská stanice. V roce 1952 zde byl přemístěn státní vojenský hřebčín Hostouň. Od tohoto roku se v Albertovci datuje chov koní, který vždy patřil k nejkvalitnějším chovům koní nejen v Československu, ale i v celé střední Evropě.

Jedna z ústředních budov, která za Lichnovských sloužila jako rezidenční budova a po 2. světové válce jako administrativní budova státního hřebčínu, byla v 90. letech opuštěna, vybydlena a chátrala do roku 2007. Zajímavý prostor inspiroval Petru Galusovou, Josefa Hájka, Václava Minaříka, Tomáše Valuška a Petra Haničila k myšlence založit v něm netradiční výstavní prostor. Galerie Albertovec se oficiálně otevřela výstavou Tomáše Valuška a Václava Minaříka v červenci roku 2007. Galerie představila dvě výstavy. Od počátku roku 2008 se novým ředitelem Galerie Albertovec stává Martin Klimeš, předseda sdružení Bludný kámen, který v ní zúročí své dlouholeté zkušenosti v oblasti představování soudobé umělecké tvorby.

Výstavní prostor
Galerie Albertovec tvoří cca 45 místností a několik spojovacích chodeb v někdejší administrativní budově zvané „zámeček“. Nejnápadnějším znakem tohoto výstavního prostoru je zajímavost, pramenící z historických souvislostí, architektury a jeho osudu.

Zámeček
Zámeček je zcela vybydlený, s rozdrásanými zdmi, odhalenými podlahami a s image squatu či undergroundové galerie přelomu 70. a 80. let. Před sebou nemáme žádný klasický čistý galerijní prostor s dokonalým osvětlením. Naopak. Chybí topení i voda, elektřina také není všude …

Projekty
Přesto jsme několik místností vyčistili a vybílili, aby v nich vznikl Kabinet architektury a pomalu se chystáme zkulturnit další prostory - Galerie XX&XY a Sbírka soudobého umění Hájek. Ty ostatní ponecháme jejich vlastnímu kouzlu a počítáme s nimi pro nejrůznější instalace do konkrétního místa, pro plenéry, dílny a sympozia … Pro některé výstavní aktivity počítáme i se zajímavým prostorem půdy, venkovním prostorem kolem zámečku atd.