Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy

osoba, narození
Bartošová Marie, 17. 9. 1947
Benešová Libuše, 2. 6. 1921
Bitnerová Jana, 10. 2. 1957
Francová Eva, 18. 3. 1956
Marečková Petra, 5. 2. 1975
Novotná Martina, 3. 5. 1970
Václavík František, 28. 6. 1915