Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění

rok vzniku: 1990
rok zániku: 0
obec: Brno (Brno-město)
adresa: Arne Nováka 1
PSČ: 660 88
tel.: 05/ 41 121 111, 05/ 41 121 335