Literárné múzeum P. O. Hviezdoslava

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Dolný Kubín (Dolný Kubín)
adresa: _