Dům č.p. 441

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: Říční 441

poznámka:
Stavbu provedla fa V. Nekvasil, Karlín.
Nájemný dům s místnostmi spolkovými, výstavními a koncertním sálem.
Architekti: F. Janda - Č. Vořech.