Okresné osvetové stredisko

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Humenné (Humenné)
adresa: _