Jan Svatoš

keramika
rok vydání, autor, název (podnázev)
nedatováno   , Váza (váza bílá, malováná)