Odbor kultury ONV

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Kladno (Kladno)
adresa: _