Dekoratīvi lietišķās mākslas muzejs / Decorative and Applied Art Museum

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Riga
adresa: Skarnu iela 10/20

poznámka:
Čehu stikla evolucija no renesanses lidz musdienam