Okresní hygienická stanice

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Poprad (Poprad)
adresa: _