Humboldt Universität zu Berlin

antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev)
1978   Proletarisch-revolutionäre Kunstentwicklungsprobleme der proletarisch-revolutionären Kunst von 1917 bis zu den 30er Jahren