Historický ústav akademie věd

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Brno (Brno-město)