Jedlí

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Jedlí (Šumperk)