Josef Šolc, nakladatelství

rok vzniku: 1886
rok zániku: 1947
obec: Kladno (Kladno)
adresa: Dlouhá ulice čp. 102, Kladno

poznámka:
Dlouhá (dnes T. G. Masaryka) - 1886
v 90. letech 19. stol - čp. 91 soustředil firmu na téže hlavní třídě (už Královské, dnes T. G. Masaryka)
v 30. letech 20. stol firma do čp. 106 v téže ulici (stále Královské, dnes T. G. Masaryka)