Maďarská umelecko-priemyselná akadémia

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Budapešť (Budapest)