Mestské kulturné stredisko

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Piešťany (Piešťany)
adresa: _