Obzor

osoba, narození
Šťastný Vladimír, 17. 3. 1841