Odborná škola keramická ve Znojmě

rok vzniku: 1872
rok zániku: 1922
obec: Znojmo (Znojmo)
adresa: _

heslo:

Otevřena v říjnu 1872 pod názvem Fortbildungsschule für Fachzeichnen und Modellieren (Pokračovací škola pro odborné kreslení a modelování). 1876 škola umístěna do budovy německého gymnázia ve Znojmě a název změněn na  Fachschule für Tonindustrie und verwandte Gewerbe (Odborná škola pro keramický průmysl a příbuzná řemesla). 1918 škola získala název  Státní odborná keramická škola. Ztráta vazeb na kulturní centrum ve Vídni. 1922 rozhodnuto, že škola se přemístí do Karlových Var.