Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

instituce, obec, adresa
Mendelova univerzita v Brně, Brno (Brno-město),