Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

instituce, obec, adresa
Vysoká škola zemědělská v Brně, Brno (Brno-město), _