Galerie Anderle, In camera

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: Pelléova vila, Pelléova 10